Acte necesare pentru eliberarea certificatului de membru OAMGMAMR

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților medicali din Romania (OAMGMAMR):

  1) Documentele de studii care atestă formarea în profesie, în copie și original ;
  2) Certificatul de cazier judiciar  ;
  3) Certificatul de sănătate fizică (de la medicul de familie)și
  4) Certificatul de sănătate psihică (de la medicul psihiatru);
  4) Cartea de identitate - copie simplă;
  5) Certificat de naștere - copie simplă;
  6) Certificat de căsătorie sau hotarâre de divorț dacă este cazul – copie simplă;
  7) Cerere tip pentru înscriere;
 8) Se achită o taxă de înscriere în valoare de 100 RON  în unul dintre cele două conturi:
OAMGMAMR Călărași, CUI 15468710 
BCR Călărași
RO78RNCB0098037573750001
ALPHA BANK, sucursala Călărași, IBAN: RO31BUCU2342232913016RON