DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE NU SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

ANEXA III (1)
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE NU SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Titluri de calificare de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (AMG)
Documente necesare
I. Nivel studii postliceale
1. CERTIFICATE DE COMPETENȚE PROFESIONALE (cu formare începută în septembrie 2007 și ulterior);
2. CERTIFICAT NIVEL V (promoția 2015 și după caz ulterioare)
II. Nivel studii superioare
3. DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE DE STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ (absolvire Colegiu AMG) cu formare începută în octombrie 2003 și ulterior;
4. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ DE AMG (cu formare începută în octombrie 2003 și ulterior)
1. Cerere-tip;
2. Copie după actul de identitate;
3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar;
4. Diplomă de bacalaureat - în copie legalizată la notar;
5. Unul din documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar;
6. Foaia matricolă / Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar;
7. Adeverința cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală / facultate - în original;
ANEXA III (2)
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Titluri de calificare de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (AMG)
Documente necesare
I Nivel studii postliceale
1. CERTIFICATE DE COMPETENȚE PROFESIONALE (cu formare începută anterior anului 2007, inclusiv promoția 2009 de absolvenți);
2. DIPLOMĂ/ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a școlii postliceale sanitare de specialitate;
II. Nivel studii superioare
3. DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE DE STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ (absolvire Colegiu AMG) cu formare începută anterior anului 2003;
4. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ DE AMG cu formare începută anterior anului 2003;
1. Cerere-tip;
2. Copie după actul de identitate;
3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar;
4. Diplomă de bacalaureat - în copie legalizată la notar;
5. Unul din documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar;
6. Foaia matricolă / Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar;
7. Adeverință cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală / facultate - în original;
8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată „conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoțit de actele adiționale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de angajator.
9. Adeverința de vechime conform Anexei II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat și înregistrat de unitatea care îl eliberează.
Extrasul din REVISAL trebuie să conțină funcția, norma de încadrare, data de început și de sfârsit a perioade lucrate și după caz, concedii fără plată, creștere copil, concedii medicale, suspendări.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (02_documente_necesare_medicina_generala.pdf)02_documente_necesare_medicina_generala.pdf[DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE NU SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ]172 kB