Certificat de conformitate

Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE
- eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate) - 

 

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru.
În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui raza teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procura notarială.

Descărcați mai jos lista documentelor necesare : 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (altetitluricalificare.doc)altetitluricalificare.doc[Alte titluri de calificare de asistent medical]39 kB
Download-ează fișierul (cereretip.doc)cereretip.doc[Cerere tip]30 kB
Download-ează fișierul (modeladeverintaangajator.doc)modeladeverintaangajator.doc[Model adeverință angajator]24 kB
Download-ează fișierul (titlucalificareamgcuexperientaprofesionala.doc)titlucalificareamgcuexperientaprofesionala.doc[Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist - pentru care SE CERE experiență profesională]35 kB
Download-ează fișierul (titlucalificareamgfaraexperientaprofesionala.doc)titlucalificareamgfaraexperientaprofesionala.doc[Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experiență profesională]38 kB
Download-ează fișierul (titlucalificareamogcuexperientaprofesionala.doc)titlucalificareamogcuexperientaprofesionala.doc[Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experiență profesională]33 kB
Download-ează fișierul (titlucalificaremoasafaraexperientaprofesionala.docx)titlucalificaremoasafaraexperientaprofesionala.docx[Titlul de calificare Moașă - pentru care NU se cere experiență profesională]15 kB