Eliberare Certificate de grad principal sesiunea 2022


 Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea 2022, își pot ridica certificatele de grad principal de la sediul filialei (str. Progresul, bloc BBB, etaj 5).


În vederea actualizarii Cerificatului de membru si Avizului anual cu gradul principal, vă rugăm sa aveți cele două documente în original în momentul prezentării pentru eliberarea certificatului de grad principal.

Pentru persoanele care au beneficiat de derogare de la prevederile art. 18, alin. (1), lit. b) din Metodologia dc organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare, certificatele de grad principal se vor elibera după data îndeplinirii condiției de experiență profesională, conform adresei Ministerului Sănătății nr. A.R./14103/16.08.2022, anexată.


Certificatele de grad principal se eliberează titularilor, în baza cărții de identitate, în intervalul:  Luni-Joi, între orele 09:00-14:00, Vineri: 09:00-12:00.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (14103.pdf)14103.pdf[ ]198 kB