Informații utile

Autorizarea exercitării profesiei

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii  diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.

Reavizarea anuala a Certificatului de Membru

 • Certificat de Membru (original)
  
 • Adeverinta de salariat cu salariul de incadrare (original)
  
 • Polita de asigurare valabila (original + copie)
  
 • Acte de studii dobandite ulterior obtinerii Certificatului de Membru (original + copie)
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de incadrare
 • Credite Educatie Medicala Continua
  

 

Acte necesare în vederea obținerii certificatului de membru al OAMGMAM

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL OAMGMAM
1. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
2. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor referitoare la situaţiile de nedemnitate şi incompatibilitate ;
3. Certificat de cazier judiciar;
4. Certificat de sănătate fizică şi psihică;
5. Asigurare individuală de răspundere civilă;
6. Dovada realizării creditelor pentru anul precedent, conform regulamentului EMC;
7. Cotizaţia achitată la zi;
8. Certificat naştere;
9. Certificat căsătorie;
10. Copie Carte de identitate / Buletin de identitate