Anunț privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR

ANUNȚ

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul electoral este publicat pe site-ul OAMGMAMR: www.oamr.ro  aici

Avizele de liberă practică 2022

Filiala Călărași începe eliberarea avizelor de liberă practică pentru anul 2022.

Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021.

Avizele vor fi eliberate „la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor”.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților Filialei din unitatea angajatoare.

Condițiile eliberării avizului sunt aceleași:

a) asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă: 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate; 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare); 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs (cursurile pot fi efectuate gratuit, pe emc.oamr.ro).

Membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2021, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.


Examen grad principal 2021 - derogare experiență profesională

COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN

GRAD PRINCIPAL-SESIUNEA 2021
Către
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALELE JUDEȚENE
ÎN ATENȚIA DOAMNEI/DOMNULUI PREȘEDINTE
Vă facem cunoscut că în baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.
Secretariatul general al
OAMGMAMR

CALENDARUL ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE OAMGMAMR - 2021

CALENDARUL ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE OAMGMAMR - 2021

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE LA NIVEL JUDEȚEAN/MUN. BUCUREȘTI

Turul I
23.11. - 25.11.2021
– între orele 10.00 - 16.00 - depunerea candidaturilor;
26.11.2021
până la ora 16.00 - afişarea listelor cu candidaţi;
29.11.2021
- între orele 7.00-16.00 - la Comisia Electorală Județeană - alegerea reprezentanţilor în Adunarea generală județeană / mun. Bucureşti
- între orele 7.00-15.00 - la subcomisiile electorale și validarea rezultatelor alegerilor;
02.12. – 03.12.2021 - alegerea membrilor în Consiliul judeţean/ municipiului Bucureşti și validarea rezultatelor alegerilor;
- alegerea Biroului Consiliului judeţeană /municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore și validarea rezultatelor alegerilor;
.
Turul II
06.12.-07.12.2021 - alegerea membrilor în Consiliul judeţean/ municipiului Bucureşti;
- alegerea Biroului Consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore.

până la data de 09.12. 2021 - transmiterea proceselor - verbale de validare a rezultatelor finale ale alegerilor.

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE LA NIVEL NAŢIONAL

15.12.2021 - între orele 09.00 - 12.00 - depunerea candidaturilor;

15.12.2021 ora 15.00- afişarea listelor; 

16.12.2021 între orele 9.00 – 12.00 - alegerea membrilor Biroului executiv și a președintelui OAMGMAMR și validarea rezultatelor finale ale alegerilor.

 

Modificare program secretariat 01 - 05 noiembrie 2021

ANUNȚ, 

În perioada 01 - 05 noiembrie 2021, programul de lucru cu publicul  al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

  • 08:00 - 12:00

Programul cu publicul în perioada menționată va fi asigurat de dna contabil Dragomir Anica.

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Eliberare Certificate de grad principal sesiunea Septembrie 2021

 Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea Septembrie 2021, își pot ridica certificatele de grad principal de la sediul filialei (str. Progresul, bloc BBB, etaj 5).

În vederea actualizarii Cerificatului de membru si Avizului anual cu gradul principal, vă rugăm sa aveți cele două documente în original în momentul prezentării pentru eliberarea certificatului de grad principal.

Certificatele de grad principal se eliberează titularilor, în baza cărții de identitate, de Luni-Vineri, între orele 09:00-14:00.

Modificare program secretariat 11.08.2021-20.08.2021

ANUNȚ, 

În perioada 11 august - 20 august 2021, programul de lucru cu publicul  al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

  • 08:00 - 12:00

Programul cu publicul în perioada menționată va fi asigurat de dna contabil Dragomir Anica.

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Mai multe articole...